PITANJE:
Selam Alejkum. Imam pitanje.
Može li musliman raditi kao vatrogasac ili bilo koji državni posao koji nije vezan za zakonodavstvo?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Da, rad na poslu vatrogasca i slično je dozvoljen.

Naime, pošto si i sam spomenuo zakonodavstvo, ako određeni posao ima veze sa time, ne samo da je zabranjen, već je i kufr.

Inače, poslovi se dijele na one koji predstavljaju kufr ili širk u Allaha, one koji su haram i one koji su halal.

1) Poslovi koji su kufr i širk su oni poslovi koji su direktno vezani za zakonodavstvo mimo Allahovog zakonodavstva, donošenje i izglašavanje njega, suđenje njime, veličanje njega, branjenje njega i slično, a to su poslovi predsjednika države, premijera i ministra, predsjednika parlamenta i parlamentarca (“narodnog poslanika”), predsjednika suda i sudije, predsjednika i člana izborne komisije, poslovi u vojsci i policiji i slično.

2) Poslovi koji su haram su oni poslovi u kojima nema uzroka kufra koje sam prethodno spomenuo, ali koji u sebi imaju jasno zabranjenih stvari, kakav je rad u banci, posao ekonomiste koji uračunava kamatu, posao na proizvodnji, prodaji ili posluživanju droga, alkoholnih pića, duhana, svinjskog mesa i slično.

3) Poslovi koji su u osnovi dozvoljeni su oni poslovi u kojima nema ni uzroka kufra ni grijeha, kao što su poslovi u trgovini, zdravstvu, prosvjeti i slično. Ponavljam, ti poslovi su U OSNOVI dozvoljeni.
Međutim, ti poslovi mogu postati sumnjivi ili nekad jasno zabranjeni ako se na tim radnim mjestima raširi miješanje muškaraca i žena (prosvjeta) ili osamljivanje (bolnice, treće smjene i liječenje osoba suprotnog pola), razgolićavanje, muzika (trgovina), razratan govor i psovke, i slično.
Zato kažem da su poslovi na spomenutim poljima u osnovi dozvoljeni, jer opis posla i radnog mjesta nema jasnog činjenja kufra ni grijeha. A što se tiče muzike, razgolićenosti i miješanja polova, ono je često prisutno ne samo u ovoj “trećoj”, već i u prve dvije kategorije, gdje je kufr i grijeh osnova.

A u opisu posla vatrogasca nema ama baš ničega što bi ga činilo zabranjenim, a kamoli kufrom.

Ako ima ekstrema koji bi i na ovo rekli: “E, ali radiš za državu, preko opštine i ministarstva, a ono je pod vladom države!”, takvima kažemo da i najobičniji mesar (posao koji je nesumnjivo halal) na zidu ima okačenu dozvolu za rad koju je izdalo to “neko” ministarstvo iste te vlade nevjerničke države, pa zar i mesaru prigovoriti da mu je posao “haram ili kufr”?
Molim Allaha za ispravnost u riječima i djelima.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.