PITANJE:
Da li je dozvoljeno jesti pasulj ili drugo jelo koje je spremljeno sa haram-mesom? Dakle, da čovjek skloni, iz tanjira izbaci meso koje je haram, a da jede čorbu, supu u kojoj se khalo to meso i šta je dokaz za taj propis?

ODGOVOR:
Nije dozvoljeno, a evo šta je (inša’Allah) dokaz zabranjenosti toga.

Kad se u fikhu govori o upadanju nečistoće u vodu, piće, hranu, spominje se da kada nečistoća upadne u tečnost, u vodu koja je čista za piće i čisteća za abdest i gusul – ta voda postane nečista. Ne bih sad ulazio u mes’elu koja ti je vjerovatno poznata, da kad voda pređe odredjenu veću količinu, recimo 200 litara, da je ništa ne može onečistiti sve dok se ne promijeni jedno od 3 stanja vode: boja, ukus ili miris.

Ovdje nam je potreban propis o manjoj količini vode, kao što je manja i količina supe, čorbe.

Dakle, ako u 5 ili 10 litara čiste vode upadne krv, izmet, miš,… sve postaje nečisto. Baca se, prosipa se, niti se pije niti se time uzima abdest ni gusul.

Ali, kad se spomene miš koji upadne u maslo (analogijom i u krem i puter od kikirikija i sve slično čvrsto), ta prljavština neće zaprljati, onečistiti svu količinu jer je tvrda, već se samo miš ili ta nečistoća skloni, ukloni iz tog masla sa onim maslom oko njega i ostalo se jede.

To je pravilo, a itekako da ima smisla. Zašto bismo bacili 10 kg masla ako je u njega upao miš koji je zaprljao samo ono oko sebe, šaku masla, a da to nije tečnost pa da se njegova prljavština pomiješala, rasprostranila.

Dakle, ako insan određeno meso smatra haramom (kakve god on kriterijume i stav imao o tome), uvjeren sam da mu nije dozvoljeno jesti ni čorbu od tog mesa, jer je to još i vise zaprljano njime (mesom), nego što je voda zaprljana ako upadne prljavština. Jer u vodu može upasti pacov i da je u vodi bio 10 sekundi, i da je odmah izvađen, da niko nije tu vodu miješao da dobro primi njegov smrad, ali se ipak treba prosuti sva ta voda.
A kod mesa, ako ga već smatraš haramom, ono se u toj vodi sahat ili vise krčkalo i sva voda je primila njegov miris, ukus,…

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.