PITANJE:
U hadithu kod Imama Muslima se spominje da je Poslanik saws kudio čovjeka zbog njegovog namaza. Rekao mu Poslanik saws dali moze namaz ljepše obaviti i da [Poslanik] vidi iza svojih leđa kao što i vidi ispred sebe. Dali vam je poznat hadith (Sahih Muslim, Hadith br. 642/Kapitel 5, iz njemačkog prevoda)?
Kako možemo razumit hadith. Barak ALLAHu feekum.

ODGOVOR:
Jedna od mu’džiza koje su date Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, i o kojima je obavijestio svoje ashabe jeste i to da ih je mogao vidjeti iza svojih leđa kao što ih je mogao vidjeti ispred sebe.

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Mislite li da ja, okretanjem kibli, ne znam šta radite? Tako mi Allaha, meni nisu skriveni (nepoznati) vaši ruku’i i vaše sedžde. Ja vas zaista vidim iza svojih leđa.” (hadith bilježe imam el-Bukhari, br. 741 i imam Muslim, br. 424)

Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da ih je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, predvodio u podne-namazu, a u posljednjem saffu je bio čovjek koji je neispravno klanjao. Kada je predao selam, pozvao ga je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, i rekao: “O ti i ti, zar se ne bojiš Allaha? Zar ne vidiš kako klanjaš? Misliš li da bi mogao sakriti od mene nešto od onoga što radiš? Tako mi Allaha, ja vidim iza sebe isto kao što vidim ispred sebe.” (hadith bilježi imam Ahmed u “Musnedu“, br. 9504, a el-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Miškatul-Masabih“, br. 811)

Spomenutu riječ “viđenje“ koja se spominje u hadithima treba shvatiti po vanjštini, bukvalno, tj. da ih je on zaista mogao vidjeti doslovno, vizuelno.
Na to ukazuje predaja koju prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, koji je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je jednog dana predvodio namaz, a zatim je završio i rekao: “O ti i ti, zašto ne klanjaš ispravno? Zašto klanjač, dok klanja, ne gleda (vodi računa) kako klanja, jer on klanja samo za sebe? Tako mi Allaha, ja vidim iza sebe kao što vidim ispred sebe.” (hadith bilježi imam Muslim, br. 423)

En-Newewi je, komentarišući ovaj hadith, rekao: “Učenjaci su rekli: Ovo znači da je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, dao sposobnost da vidi šta je iza njega, a on (sallallahu ‘alejhi we sellem) je dobio i većih mu’džiza od ove. Ovo nije protivno razumu niti tekstualnim dokazima, već tekstovi to potvrđuju, tako da moramo vjerovati u to. El-Qadi je rekao: ‘Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilivao, i većina učenjaka su rekli da je ovo viđenje bilo u doslovnom i stvarnom smislu’.“ (Kraj citata iz komentara Muslimovog “Sahiha“ od en-Newewija, 4/149)

El-Hafidh Ibn Hadžer je rekao: “Postoje različita mišljenja učenjaka o značenju ovoga. Rečeno je da se mislilo na znanje, bilo putem Objave, tako da je znao kako ljudi zaista obavljaju namaz, ili putem nadahnuća. Ali ovo je predmet dalje rasprave, jer ako se misli na puko znanje, on ne bi precizirao rekavši ‘iza mojih leđa’. I sugerirano je da se misli na to da je mogao vidjeti ko god mu je bio s desne i lijeve strane, od onih na koje mu je pogled pao ako bi se ponekad malo okrenuo, a on je opisao one koji su tamo stajali iza njegovih leđa. Ali čini se da ovo proširuje značenje i da se udaljava od doslovnog značenja kada za to nema potrebe. Ispravan stav je da se to treba tumačiti onako je došlo (po vanjštini) i da je ovo viđenje bilo u stvarnom i doslovnom smislu koji je bio jedinstven za Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, i predstavljalo je veličanstvenu stvar. Na osnovu toga, autor je ovaj hadith zabilježio pod naslovom “Znakovi poslanstva“; također su ga pod sličnim naslovom zabilježili i imam Ahmed i drugi.“ (Kraj citata iz “Fethul-Bari“ od Ibn Hadžera, 1/514)

VAŽNO PITANJE:
Da li se ova mu’džiza (njegovo viđenje iza svojih leđa) ticala samo vremena namaza ili i drugih stanja i situacija?
Tekst se odnosi na namaz; što se tiče ostalih situacija, ne postoji tekst koji govori o njima.

Prema nekim učenjacima to je moguće, ali prema drugima se odnosilo samo na namaz.

El-Hafidh Ibn Hadžer je rekao: “Vanjštinsko značenje haditha je da je ovo nešto što je ograničeno samo na slučaj namaza, ali može biti da se to dešavalo i u svim situacijama. To (mišljenje) se također prenosi od Mudžahida.“ (Kraj citata iz “Fethul-Bari“ od Ibn Hadžera, 1/515)

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.