PITANJE:
Rekli ste da Allah nece kazniti zivotinje jer nemaju razum, nisu nista krive. Zasto se onda u hadisima spomimje da ce one na sudnjem danu biti pretvorene u prasinu, zar to nije nepravda a Allah je daleko od nepravednosti?

ODGOVOR:
Kad sam to rekao, ja nisam smetnuo sa uma da će biti pretvorene u prašinu. Štaviše, ja sam rekao da neće biti kažnjene znajući to, jer njihovo pretvaranje u prašinu nije njihovo kažnjavanje.
I šta tu ima nepravedno? Zašto sebi dozvoljavamo da svojim plitkim razumima mi određujemo šta se nama čini da je nelogično ili nepravedno?

Kažeš da je to nepravedno. Koje? To što će životinje biti pretvorene u prašinu?
Zapitaj se: Da li je gore biti pretvoren u prašinu ili vječito biti mučen? Da li je teža kazna postati prašina ili biti kažnjavanjan vatrom? Podsjetiću te da će na Sudnjem danu nevjernik reći: “Eh, da sam zemlja postao!” (posljednji ajet sure en-Nebe’).
Dakle, lakše je i draže pretvaranje u zemlju negoli kazna vatrom.

Allah pretvaranjem životinja u prašinu nije prema njima nepravedan već, naprotiv, milostiv.
Kako bi tek bilo ako bi ih Allah kaznio za sve što su činile? A šta su činile? Životinja bespravno ubija, masakrira žrtvu, otima drugim životinjama, čini ono što se među ljudima zove incestom (ženka ima odnos sa svojim bratom ili sinom) i mnogo drugih stvari.

Međutim, Allah nikoga ne kažnjava prije uspostave argumenta nad njim. Allah bi bio nepravedan kada bi ih kaznio za ta (ne)djela, a On dobro zna da ih je stvorio sa krnjavim razumom, te da im nije dokazana svrha postojanja, nisu imale poslanika ni Objava, nisu obavezane ‘ibadetom, nije im ništa zabranjeno ni naređeno, pa neće biti ni kažnjene ni nagrađene.
Allah je pravedan, a Njegova vjera je vrhunac istine i pravde.

Odgovorio: Ebu Ahmed.