PITANJE:
Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh.
Da li mi možete odgovoriti na ovo pitanje:
Ja nisam uspio naci odgovor ni u knjigama ni na webu..
Da li je Adem alejhi selam vidio Allaha?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam we rahmetullahi we berekatuh.

Ne, Adem nije vidio Allaha u ovosvjetskom životu.
Iako će vjernici biti u prilici vidjeti Allaha na Sudnjem danu i u džennetu, nije moguće da iko od ljudi vidi Allaha u životu na ovome svijetu.

Dokazi da Adem nije vidio Allaha u životu na ovome svijetu:

PRVO:
Dokazi iz Allahove Knjige, Kur’ana:

1) U poznatoj priči o Musau Allah Uzvišeni je objavio da je Musa tražio od Allaha da mu dozvoli da ga vidi, na šta mu je Allah rekao:
قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
“ ‘Nećeš Me vidjeti. Međutim, pogledaj ka onom brdu; pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me.’ Pa kad se Gospodar njegov otkri brdu, ono se zdrobi, a Musa pade onesviješten.“ (sura el-A’raf, 143. ajet)
Dakle, Allaha niko na dunjaluku ne može vidjeti, ni Musa, ni Muhammed, pa ni Adem, ‘alejhimus-salatu we sellam.

2) Uzvišeni Allah je rekao:
لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
“Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.“ (sura el-En’am, 103. ajet)

3) Allah je također rekao:
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
“Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi.“ (sura eš-Šura, 51. ajet)

DRUGO:
Dokazi iz haditha Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem:

1) U hadithu o Dedždžalu je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Znajte da niko od vas neće vidjeti svog Gospodara dok ne umre.“ (hadith bilježi Muslim, br. haditha 5215).

2) Imam Muslim je u “Sahihu“ zabilježio da je Ebu Dherr rekao: “Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: ‘Da li si vidio svog Gospodara?’, pa je rekao: ‘(Bila je to) Svjetlost, kako bih ga mogao vidjeti?’ “
Spomenuto svjetlo, koje ga je spriječilo da vidi Allaha, je veo svjetlosti, što je objašnjeno u hadithu Ebu Musaa, koji je prenio da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: “Njegov (Allahov) veo je svjetlost. Ako bi ga uklonio (veo), sjaj Njegovog lica bi progutao Njegovu kreaciju dokle god Njegov pogled dopire.“ (Muslim, br. haditha 263).

3) Imam el- Bukhari je u svome “Sahihu“ zabilježio od Ebu Hurejre da su neki ljudi rekli: “Allahov Poslaniče, hoćemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?“, na šta je on rekao: “Da li sumnjate da vidite sunce u danu bez oblaka?“ Rekli su: “Ne, o Allahov Poslaniče“, a on je pitao: “Da li sumnjate da vidite pun mjesec u noći bez oblaka?“ Oni su rekli: “Ne, o Allahov Poslaniče“, a on je rekao: “Vi ćete Ga isto tako jasno vidjeti na Sudnjem danu“. (“Sahihul-Bukhari“, 6088).
Dakle, očito da su ashabi dobro znali da na ovome svijetu niko ne može vidjeti Allaha, pa su bili znatiželjni hoće li ga vidjeti na akhiretu.

TREĆE:
Dokazi iz prijašnjih Objava:

Poznato je da je vjerovanje muslimana prema isra’ilijjatima (predajama od Jevreja i kršćana) i podacima iz ostataka njihovih knjiga takvo da ono što se sa našim vjerovanjem slaže prihvatamo, ono što se suprotstavlja odbacujemo jer smatramo iskrivljenim, a na ono što je između toga gledamo sa oprezom, niti ga potvrđujemo niti odbacujemo.
Ovdje se radi o stvari koja se slaže sa vjerovanjem muslimana, kao što se slaže stih u kome stoji: “Oče naš Koji si na nebesima“, kojim se protvrđuje da je Allah na (iznad) nebes(im)a, a ne svugdje oko nas. Tako i na temu o kojoj govorimo određeni biblijski stihovi potvrđuju tu istinu.

1) U Starom zavjetu i danas stoji:
“I reče (Bog Mojsiju, tj. Allah Musau): ‘Ali nećeš moći vidjeti Lica Mojega, jer ne može Mene čovjek vidjeti i ostati živ’.“ (Druga Knjiga Mojsijeva, 33:20)

2) U Novom zavjetu i danas stoji:
“Boga niko nije vidio nikad.“ (Evanđelje po Ivanu, 1:18)

ČETVRTO:
Zdravorazumski dokazi / zaključci iz haditha:

1) Da je Adem, ‘alejhis-selam, vidio Allaha, on bi svakako bio uvršten u najodabranije poslanike (ulul-‘azmi miner-rusul), ali znamo da u tu skupinu spadaju: Nuh, Ibrahim, Musa, ‘Isa i Muhammed, ‘alejhimus-salatu wes-selam, a da Adem, ‘alejhis-selam, nije među njima.

2) Da je Adem, ‘alejhis-selam, vidio Allaha, on bi svakako po tome bio spomenut u hadithu o šefa’atu na Sudnjem danu u kome stoji da će bespomoćni ljudi ići od jednog do drugog poslanika i moliti ih da čine šefa’at za njih, a spomenute su i njihove vrline i odabranosti (poslanika), pa će Adem tako ljude uputiti ka Ibrahimu, rekavši da je on Khalilullah (Prijatelj Milostivog), a on će ih uputiti ka Musau za koga će reći da je on Kelimullah (Onaj sa kojim je Allah govorio) itd. Da je Adem vidio Allaha, nema sumnje da bi bio spomenut (pohvaljen) time; onako kako je Musa spomenut kao onaj sa kim je Allah razgovarao, svakako da bi Adem bio spomenut po najvećoj odabranosti, da je Allaha vidio! Međutim, o tome nema ni spomena.

RAZLOZI ZAŠTO JE ALLAH ZABRANIO DA GA IKO VIDI U ŽIVOTU NA OVOME SVIJETU:
Allah nije dozvolio da Ga iko vidi u životu na ovome svijetu iz mnogih razloga, od kojih su neki dostupni i shvatljivi ljudima, a neki svakako nisu. Od onoga što su učenjaci spomenuli jeste i:

Prvi razlog nemogućnosti viđenja Allaha na dunjaluku je svakako ljudska slabost, što je vidljivo iz priče o Musau (onesvijestio se na sam prizor drobljenja planine koja se zdrobila od siline viđenja Allaha)
Drugi razlog je to što je viđenje Allaha i gledanje u Njega ogromna blagodat i radost, zadovoljstvo i užitak i to je sigurno i najveća blagodat, pa je to ostavljeno za džennet koji je mjesto konačnog blagoslova i radosti.
Treći razlog je to što su na ovom svijetu pomiješani vjernici i nevjernici, pa se ova blagodat (viđenje Allaha) odgađa da bi bila data isključivo vjernicima u džennetu. Odlaganje ove blagodati do akhireta također predstavlja snažan motiv i podsticaj vjernicima da čine dobro na ovom svijetu, kako bi mogli vidjeti Allaha i osjećati se sigurno i srećno na akhiretu u Njegovoj blizini.

Odgovorio: Ebu Ahmed.