PITANJE:
Esselamu alejkum.
Naisao sam na rijeci imama Malika: ”Sunnet je Nuhova ladja, ko se na nju ukrca – uspio je, a ko od nje okrene – potone (strada).”
Medjutim, znam za hadis u kome stoji: ”Primjer mog ehlul-bejta je kao medju bama je kao (primjer) Nuhove ladje; ko god se u nju ukrcao – spasio se, a ko god je zaostao – utopio se.”
Nisam shija i ne vjerujem u njihove lazi, ali zar ove rijeci imama Malika nisu jasno izvrtanje hadisa i prikrivanje istine o ehlul-bejtu?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Nije dovoljno samo odbaciti ši’ijske ideje o “bezgriješnim imamima”, njihov tekfir trojice khalifa i skoro svih ashaba, tekfir majke vjernika (žena Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem), vjerovanje da postoji neki skriveni Kur’an, triput obimniji od postojećeg,…
Ne, nije dovoljno sačuvati se tih gluposti i odbaciti ih, ako čovjek povjeruje ši’ijama da su sunnije (ponajprije trojica prvih khalifa) uzurpirali nekakvo pravo ehlul-bejta.
To je velika optužba i potvora, to je i zabluda i bolest samo po sebi. Ne treba čovjeku veće propasti od toga da Ebu Bekra, ‘Umera i ‘Uthmana, radijallahu ’anhum, smatra uzurpatorima prava porodice Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, da Allah sacuva.

U ovom slučaju si ti optužio imama sunneta, imama Malika ibn Enesa da je izrvnuo hadith, subhanAllah. Zašto? Samo zato jer je rekao da je sunnet Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem, kao Nuhova lađa, a u hadithu stoji da je “Ehlul-bejt kao Nuhova lađa (ko se na nju ukrca spasio se, a ko je napusti propao je). I ti “zaključuješ” da je imam Malik svojom spomenutom izrekom “izrvnuo hadith” i prikrio nekakvu istinu o ehlul-bejtu?
Pa čekaj, je li on rekao: “Hadith u kome stoji da je ehlu-bejt kao Nuhova lađa” lažan, izmišljen, slab, neispravan, netačan? Nije.
Je li rekao da je sunnet jedini primjer Nuhove lađe, pa da time (makar i indirektno) porekne značenje haditha o ehlul-bejtu? Nije.

Kakav je problem u tome da neko kaže da je sunnet kao Nuhova lađa, bar kod nas koji svi valjda svjedočimo da će onaj ko se prihvati sunneta biti spašen, a da će svako ko ga napusti propasti?
Kakav je problem da sada ja, sićušan kakav sam, kažem ili napišem: “ALLAHOV TEWHID je kao Nuhova lađa, ko god se na nju ukrca spasio se, a ko god je napusti propao je!”
Jesam li time iskrivio, izvrnuo hadith?
Zar postoji samo jedna jedina stvar koje se treba pridrzavati, a ne smije se napustiti, zar je ta jedina stvar ehlul-bejt, pa da se samo ta jedina stvar može i smije uporediti sa Nuhovom lađom (jer je samo ta jedna stvar spas?!)

Pa ako ćemo i sasvim praktično, da vidimo od čega to čovjek ima više koristi, kakva je korist od ehlul-bejta, a kakva od sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem?
Zar svaki khajr, svaka dobrota i odlika, svaka uputa i vrijednost samog ehlul-bejta nisu SAMO zbog njihove veze sa Allahovog Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem? Dakle, sve od ehlul-bejta što nam vjerodostojno dođe (a nije mnogo toga) i sve što se od njih treba prihvatiti i slijediti, opet je SAMO zbog njihove veze sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, zbog toga što slijedjenjem njihovih riječi ili postupaka, inshaAllah, slijedimo Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem.

A da li je veća korist od “poštovanja” ehlul-bejta ili praktičnog slijedjenja sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem? I šta uopste znači danas “uvažavanje, poštovanje, prihvatanje, priznavanje” ehlul-bejta, kada se najveći broj njihovih izreka i postupaka nalazi upravo u knjigama ši’ija koji su stoljećima zaglibljeni u kufru, ši’ija koji se ehlul-bejtu lažno pripisuju, čije su knjige predaja bliže bajkama nego islamskim predajama?
Sa druge strane, sunnet je očuvan u vjerodostojnim zbirkama i slijedeći njega, niko ne pomišlja da time ospori pravo i veličinu ehlul-bejta. Ali je poenta u slijedjenju Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, svega što je rekao, uradio, tražio da se čini ili prećutno odobrio, a što je vjerodostojno od njega prenijeto, bilo da je to prenio neko od pripadnika ehlul-bejta (njegova kći Fatima, zet ‘Ali, unuci Hasan i Husejn i njihovi potomci), prenio to ashab koji nije od ehlul-bejta, prenijela to neka od njegovih žena (koje po definiciji ehlussunneta pripadaju u ehlul-bejt, a po definiciji luđaka ši’ija pripadaju Vatri, da Allah sačuva).

Svrha je u slijedjenju SUNNETA Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, ko god ga je (sunnet, riječi i postupke) od njega vjerodostojno prenio.

Zato se sa pravom može reći da je Allahov tewhid Nuhova lađa, kao i da je Poslanikov, s.a.w.s., sunnet Nuhova lađa, da je tumačenje Kur’ana od strane selefa Nuhova lađa, da je poznavanje prenosilaca haditha Nuhova lađa, da je iskrenost, da je pravednost, da je bogobojaznost, da je učenje Kur’ana, da je sam Kur’an… Nuhova lađa.

Odgovorio: Ebu Ahmed.