BOLEST IRDŽA'A

Downloadujte knjigu ”BOLEST IRDŽA’A”. Ova knjiga, ovakve sadržine, ne postoji u originalu (ni na kom jeziku), već je prosto nastala sakupljanjem korisnih i poučnih tekstova na spomenutu temu (bolest irdža’a, t. murdžiluka), na temu zla smatranja i nazivanja muslimanom svakoga i nesmatranja nevjernikom nikada nikoga. Knjiga je puna tekstova koji objašnjavaju ovu bolest i pojašnjavaju ispravnom stavu po ovom pitanju, koje su vrste kufra, kako se izlazi iz vjere, šta zaista jesu prepreka proglašavanja pojedinca nevjernikom itd. Knjiga je, zbog važnosti teme koju obrađuje, izuzetno potrebna, važna i aktuelna.