Biografija imama Ahmeda

Downloadujte knjigu ”BIOGRAFIJA IMAMA AHMEDA IBN HANBELA”, Allah mu se smilovao. Saznajte detalje životopisa velikog imama ehlus-sunneta wel-džema’ata, za koga su učenjaci imali običaj reći: ”Allah je ojačao svoju vjeru Ebu Bekrom es-Siddikom na dan riddeta (otpadništva), a Ahmedom ibn Hanbelom na dan mihne (iskušenja po pitanju (ne)stvorenosti Kur’ana).”