PITANJE:
Es selam alejkum brate. Imam jedno pitanje pa ti kad imas vakta odgovori: Je li koncenzus učenjaka bitniji od ajeta? Slusam ovog Kuduzovica i nekako me to buni.

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Teoretski gledano, idžma’ (konsenzus) učenjaka je zaista jači dokaz od samog ajeta, kao i haditha.
Zato se desi da neki učenjak u svojoj knjizi, navodeći dokaze, spomene najprije idžma’, pa tek onda ajete i hadithe.

Međutim, da bi idžma’ imao takav hudždžijjet (autoritet i snagu) najprije se moraju ispuniti neki uslovi:

1) Da je idžma’ o nekoj stvari zaista stvaran, da on postoji.
Na tom putu kao prepreku imamo poznatu izreku imama Ahmeda da ko god tvrdi idžma’ nakon ashaba (na bilo koju temu), da on griješi.
On je time želio reći da je samo za vrijeme ashaba okupljenih u Medini (eventualno, Hidžazu) bilo moguće ustanoviti da li su baš svi po nekom pitanju saglasni, a da su se nakon ashaba učenjaci raspršili po svijetu i nije bilo moguće čuti mišljenje svih njih po bilo kom pitanju da bi se moglo tvrditi da su se usaglasili, da su složni.
Ali, eto, često je u pitanju nešto u čemu je teško zamisliti da bi se neko učen mogao suprotstaviti (npr. zabrana konzumiranja droge).
Također, razvojem tehnologije je danas vrlo lahko zaista i saznati i provjeriti svačije mišljenje.

2) Da su ljudi na koje se cilja rekavši da su se po nekom pitanju složili najprije muwehhidi a potom učenjaci.
Naime, ne bi me začudilo da čujem da su svi evropski učenjaci saglasni da je muslimanima wadžib (obaveza) učestvovati (glasati) na demokratskim izborima. Međutim, ti ljudi nisu ni muwehhidi ni učenjaci.

Dakle, ako je uistinu moguće saznati mišljenje svih relevantnih pojedinaca (učenjaka muwehhida) jednog doba po nekom pitanju i ako je to mišljenje jednolično, može se govoriti o idžma’u (konsenzusu) učenjaka o tome i tada taj idžma’ ima hudžijjet (autoritet i snagu) iznad kur’anskog ajeta ili haditha Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem.

MOGUĆA ŠUBHA (NEJASNOĆA):
Neko na ovo može prigovoriti pitanjem:
Pa zar dva jedina autonomna izvora šeri’ata i propisa nisu Kur’an i sunnet, a tek onda dva izvora izvedena iz njih (iz Kur’ana i sunneta) idžma’ i kijas? Pa kako da idžma’ bude preči od ajeta ili haditha?

ODGOVOR NA ŠUBHU:
1) Rečeno je da je idžma’ dokaz preči od ajeta ili haditha (pojedinačnog), a ne od Kur’ana ili sunneta (kompletnog).
2) Možda će mudrost davanja prednosti idžma’u nad ajetom ili hadithom biti najjasnija iz sljedeće tvrdnje i primjera (dokaza) za nju:
Pogrešna tvrdnja (pa čak i laž) se može dokazati nekim kur’anskim ajetom ili nekim hadithom, ali ne i idžma’om učenjaka!
Evo primjera za to:
A) Neko bi mogao tvrditi da je dozvoljeno piti alkohol sve dok čovjek “zna za sebe” i za tu laž bi kao dokaz mogao navesti ajet iz sure en-Nisa’ (koji je, naravno, derogiran, dokinut), ali nikada tu tvrdnju ne bi mogao potkrijepiti navođenjem idžma’a (jer se učenjaci nikada nisu niti će se saglasiti da je halal piti sve do potpunog opijanja).
B) Također, neko bi mogao tvrditi da je nakon polnog odnosa bez ejakulacije dovoljno samo oprati stidno mjesto i uzeti abdest (tj. da se nije obavezno kupati) i mogao bi to dokazati hadithom iz “Sahihul-Bukhari” (koji je, također, derogiran, dokinut), ali to nikada ne bi mogao “dokazivati” idžma’om.
C) Ovako bi neko za mnoge pogrešne tvrdnje, vjerovanja i propise mogao da navede poneki ajet ili hadith koji ne mora biti derogiran, već može biti pogrešno shvaćen i njime dokazano nešto na što se on ne odnosi, ili je slab (u slučaju haditha) i sl.
Svega toga nema kada je u pitanju idžma’ (saglasnost učenjaka) koji ima toliki autoritet i snagu argumenta upravo zato što se do njega došlo tek na osnovu velikog znanja i razumijevanja značenja tekstova, samo po nasikhu (onom posljednjem koji je zamijenio prethodni, onom po čemu se postupa), samo po sahihu ili hasenu (u slučaju haditha).
Tako je idžma’, svakako, sagrađen na tekstu (ajeta i haditha), ali idžma’ (za razliku od pojedinačnih tekstova) ne može biti pogrešno protumačen, derogiran, slab, izmišljen.

Dakle, niko ne kaže da je ljudski trud (idžma’) iznad Allahovog Govora, već iako je idžma’ djelo ljudi, on je plod truda učenjaka da se Kur’an i sunnet ispravno primjene i da se spriječi manipulacija njima u dokazivanju.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.