Aqida potpomognute skupine pdf

Downloadujte knjigu ”AQIDA POTPOMOGNUTE SKUPINE” koja iznosi temelje i principe vjerovanja ehlus-sunneta wel-džema’ata, et-Ta’ifetul-Mensure (potpomognute skupine), one koja će biti ispoljena, nadmoćna na Istini, kojoj neće naudjeti ni oni koji je napuste ni oni koji joj se suprotstave. Saznajte osnove vjerovanja svakog muslimana.