Allahova pomoć je zaista blizu pdf knjiga

Downloadujte knjigu ”ALLAHOVA POMOĆ JE, ZAISTA, BLIZU” autora Sulejmana el-‘Ulwana (Allah popravio njegovo stanje). Knjiga govori o aktuelnim temema, odgovara na šubhu poturenu Ibn ‘Abbasu (”kufr dune kufr”), iznosi stanje današnjih država i njihovih vladara i podvlači potrebu za njihovim svrgavanjem i pokretanjem borbe za uzdizanje Allahove Riječi.