PITANJE:
Es-Selamu ‘alejkum.
Moja majka me je pitala da joj pustim film “Pod zastavom Muhammeda (sallallahu ‘alejhi we sellem)”. Da li je ovo dozvoljeno iz da’wetskih razloga?

ODGOVOR:
We ‘alejkumus-Selam.

Činjenica je da u spomenutom filmu i njemu sličnim serijama (poput serija o ‘Umer ibnul-Khattabu ili Ahmed ibn Hanbelu) ima prikaza lica žena i zvukova muzike, kao i prikaza izgleda ashaba što su mnogi savremeni učenjaci osudili.

Sa druge strane, činjenice su i sljedeće:

PRVO:
Činjenica je da živimo u eri tehnološkog napretka i ekranizacije i rijetko da ima čovjeka a da nije gledao neke historijske filmove u kojima je lik glavnog junaka prikazan, predstavljen i otjelovljen (“odigran”) tako da zaista izaziva divljenje kod gledalaca.
Ljudi koje pozivamo u islam su se navikli na takve filmovane prikaze i ekranizovane scene junaštva, humanosti, nepokolebljivosti, do te mjere da ćemo ih samim prepričavanjem veličanstvenih momenata islamske historije teško zainteresovati ili izazvati njihovo divljenje.
Činjenica je da ekranizacija određenih scena Bilalovog mučenja, Hamzinog junaštva, ‘Umerove pravde i samilosti zaista izaziva sažaljenje, divljenje i slične emocije u onoj mjeri u kojoj se one teško mogu javiti ili razviti kod onoga koji samo čita o njima.
Npr. lično znam nekoga ko ne može da odgleda scenu ‘Umerove brige o majci koja ne može uspavati glednu djecu, a da ne plače gledajući to, iako unaprijed zna šta će se desiti, ko će šta reći, a ko šta uraditi. Slično je sa scenama reakcije gomila ashaba na vijest o preseljenju Resulullaha, sallallahu ‘alejhi we sellem, i slično.
Dakle, nema sumnje da gledanje određenih ekranizovanih scena (neću doslovce reći “povećava iman”, ali nesumnjivo) izaziva divljenje određenim postupcima prvih muslimana, a samim tim i principima i učenjima islama koji ih je tako odgojio i tome podučio.
I nema sumnje da je prikazivanje tih filmova i serija od velikog pozitivnog učinka kod nemuslimana i uticaja na njih, tj. mnogi nevjernici koji teško da će uzeti da pročitaju islamsku knjigu ipak gledanjem ovih filmova mogu upoznati ljepotu učenja islama, koliko god to neko pokušavao da ospori.
Naravno, pod uslovom da se sadržaj tih filmova slaže sa islamskim učenjem, tj. da u njima nema novotarija, neistina i izmišljotina.

DRUGO:
Što se tiče slučaja da u tim filmovima i serijama ashabe glume naši savremenici, često glumci koji u privatnom životu možda ni namaz ne klanjaju ili su publici poznati po griješnom životu ili ulogama nekih pokvarenjaka ili spadala, činjenica je da mi ne živimo u arapskom govornom području i uglavnom su nam ti glumci nepoznati.

TREĆE:
Što se tiče zabrane predstavljanja (glumljenja) ashaba od strane ljudi koje gledamo, svakako da to ne smatram dozvoljenim. Međutim, ovdje nije riječ o propisu glumljenja ashaba već govorimo o gledanju filma koji je već snimljen i koji je dostupan za gledanje, tj. da li je dozvoljeno pustiti ga majci ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije na islamu, ne bi li se ona zainteresovala za vjeru koja je prikazane ljude od neukih osorih beduina pretvorila u učene i neustrašive, samilosne pobožnjake.

ZAKLJUČAK:
Smatram da u tome nema problema, i to pogotovo u scenariju kakav si opisao, da ti to njoj pustiš, tj. da gledaš zajedno sa njom, što će ti omogućiti da prikazivanje filma pauziraš i na nešto joj skreneš pažnju, neki propust u filmu ispraviš, nešto joj dodatno pojasniš, ali i da nešto od sumnjivih ili zabranjenih stvari ubrzaš ili premotaš, ton muzike prigušiš i sl.
Smatram da je zabranjivanje svakog spomena gledanja toga i puštanja toga bilo kome pretjerivanje i težnja ka idealizmu i utopiji kojih niko od nas nije dostojan.
Zar da u ovome meni prigovori i da to tako olahko i bespogovorno oharamljuje bilo ko ko redovno ulazi i po pola sahata boravi u hipermarketima u kojima se prodaje toliko harama, pusta glasna muzika, hodaju polugole žene? Da to oharamljuje neko ko satima gleda televizijski program na kome je nemoguće izbjeći harame?
Pustiti film o kome govorimo osobi (nevjerniku) koja svakodnevno sluša muziku i gleda raznorazne filmove i serije sadržaja koji je daleko upitniji od sadržaja o kom ovdje govorimo, a koja gledanjem toga može biti zaintrigirana, zainteresovana i upućena ka vrijednostima i ljepotama islama, inša’Allah da nije toliko sporno, posebno kada je u pitanju čovjekova želja za uputom njegove majke.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Ebu Ahmed.